0884/ 73 50 50 liubomir11@yahoo.com

Ценоразпис

4

ПРЕГЛЕД
ЦЕНА
Първичен преглед
50лв.
Вторичен преглед
30лв.
Домашен преглед
40лв.
Ехография на стави
40лв.
Изследване на костна плътност на гръбначен стъб и бедрени шийки
80лв.
Изследване на целотелесен състав /Total Body Composition/
100лв.
ПОСТАВЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ
ЦЕНА
Горен крайник
Голяма гипсова имобилизация
40лв.
Малка гипсова имобилизация
20лв.
Олекотен (пластмасов) гипс
50лв.
Долен крайник
Голяма гипсова имобилизация
40лв.
Малка гипсова имобилизация
30лв.
Олекотен (пластмасов) гипс
70лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ
10лв.
ПРЕВРЪЗКА
ЦЕНА
Малка превръзка
10лв.
Голяма превръзка
15лв.
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ
20лв.
ИНЖЕКЦИЯ
ЦЕНА
Вътреставна Инжекция
40лв.
Мускулна Инжекция
5лв.
Локална инжекция
25лв.
Апликация на GUNA Medical Device
5лв.
ПХО НА РАНА
ХИРУРГИЧЕН ШЕВ
АНЕСТЕЗИЯ
Малка
15лв.
20лв.
5лв.
Голяма
20лв.
25лв.
5лв.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
ЦЕНА
Изискващ преглед
20лв.
Неизискващ преглед
5лв.
Ъглометрия за ТЕЛК
25лв.